Otázky a odpovědi

1. Je provoz VTE zdraví škodlivý?

Provoz větrné elektrárny bezprostředně zdraví člověka neohrožuje. Může mít však vliv na citlivější jedince. Nejčastěji se zmiňuje zvuk, který může mít při dlouhodobém působení vliv na psychiku. Proto jsou dané hygienické limity s minimální povolenou vzdáleností stavby od obydlí. Naše projekty jsou vždy plánovány s větší vzdáleností věží od obydlí, než nařizují hygienické limity. 

2. Zabíjí větrná elektrárna ptáky?

Nikde se neprokázalo, že by větrný park byl smrtící pastí pro ptactvo. Občasnou kolizi sice vyloučit nelze, ale moderní věže jsou vybaveny zařízením na ochranu ptactva a fungují spolehlivě. Mimochodem, nejčastějším "zabijákem" ptáků je vlaková doprava.

3. Ovlivňuje provoz VTE počasí?

Prozatím neexistuje studie, která by prokázala jakýkoliv vliv provozu VTE na počasí. Krátkodobá změna vlnění větru není podle dosavadních poznatků schopna zásadně ovlivnit meteorologické děje, které mají mnohem složitější a komplexnější vývoj.

4. Co když projekt společného podniku s obcí zkrachuje?

Jde o krajně nepravděpodobnou variantu. Projekt výstavby VTE ve společném podniku soukromé firmy a obce je detailně prověřen bankami, které se podílejí na spolufinancování projektu a bankovních garancích. Ekonomika celého projektu je propočítána i na nejhorší možné scénáře absence dobrých větrných podmínek či dlouhodobějších technických závad VTE. Pokud by však došlo k naprosto nepředvídatelným a z dnešního pohledu nepředstavitelným komplikacím, nenese obec žádná rizika ani neručí majetkem. 

5. Jak dlouho trvá uvedení VTE do provozu?

Obec musí nejprve veřejně vyvěsit nezávazný záměr výstavby VTE a oslovit trh. Vyhodnocení nabídek je plně časově v kompetenci obce, ale obvykle nemusí jít o proces delší než 1 až 2 měsíce. V případě výběru naší společnosti jsme schopni okamžitě nastartovat procesy měření větru nutné pro zvolení nejvhodnější technologie a požádat o studii vlivu na životní prostředí EIA. Následuje proces stavebního povolení. Předpokládáme, že od výběru naší společnosti obcí jsme schopni do 18 měsíců zahájit zkušební provoz VTE.

6. Proč má obec ve společném podniku jen 10% podíl? 

Je to na základě ekonomické kalkulace, aby byl projekt životaschopný i pro soukromého investora a bankovní domy. Je důležité vědět, že při každoročním finančním vyrovnání získává obec 10% podíl z výnosů provozu VTE a nikoli ze zisku společnosti. To znamená, že obec se nepodílí na vysokých investicích a má právo na výplatu podílu z výnosu VTE od prvního roku provozu větrné elektrárny.    

7. Co se stane na konci životnosti VTE?

Mohou nastat dvě věci. Obec bude mít zájem o prodloužení provozu VTE a dojde k výměně technologie. Ve druhém případě se činnost VTE ukončí a krajina bude uvedena do původního stavu. Náš projekt počítá se zřízením Rekultivačního fondu, do kterého investor posílá prvních 15 let poměrnou částku nutnou k zaplacení stavebních prací po skončení životnosti VTE. Peníze jsou deponovány na účet, který zřizuje a kontroluje obec. 


Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište nám