Služby

Mapování lokality

Na základě dat z větrné mapy ČR jsme schopni velmi rychle posoudit možnosti výstavby VTE v dané lokalitě.

Měření větru

Ve spolupráci s dodavatelem technologií zajišťujeme měření větru na vhodných pozemcích pro výstavbu VTE. Měření větru umožní zvolit nejvhodnější technologii.

Právní poradenství

Máme přesný manuál, jak by měla obec postupovat v případě zájmu o výstavbu VTE ve svém katastru. 

Komunikace

Každé obci se zájmem o výstavbu VTE jsme připraveni "ušít" na míru informační kampaň pro její obyvatele i zastupitelstvo.

Vliv na životní prostředí

Ještě před ostrým startem příprav na vybudování VTE jsme schopni předem vyloučit lokality, které by s ohledem na krajinný ráz nebyly pro výstavbu vhodné.

Rekultivační fond

Náš projekt počítá se zřízením rekultivačního fondu pod správou obce, který zajistí dostatek prostředků pro likvidaci VTE a uvedení krajiny do původního stavu.